Ние сме организация на българския пазар, която предлага  хартия основно от европейски производители.

Хартията е инструмент в живота и може да се използва по ред предназначения и приложения.

Хартията, която предлагаме,  по предназначение се използва за печат на печатни материали.

Хартията може да намери и редица приложения.

Хартията по предназначение се използва за печат от печатници на печатни материали, като списания, брошури, каталози, флаери, листовки, книги, кутии, кутии за храна, чащи, опаковки, и др.